All for Joomla All for Webmasters

madisuli

Beiratkozás

Kérelem általános iskolai felvételhez

BEIRATKOZÁS A 2024-2025. TANÉVRE / TÁJÉKOZTATÓ

BEIRATKOZÁS A 2024-2025. TANÉVRE

TÁJÉKOZTATÓ

 

KOROKNAY DÁNIEL TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

3909 Mád, Rákóczi u. 69.

Telefon: 06-47-548-003 / 06-30-281-6407 e-mail: madisuli3909@gmail.com

ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ KÖRZETES ÁLTALÁNOS ISKOLA

Felvételi körzet: MÁD (teljes település)

 

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL

A 2024-2025. TANÉVRE

(30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről)

BEÍRATÁS IDŐPONTJAI:
2024 április 18. / 08.00 – 17.00 óra között
2024 április 19. / 08.00 – 17.00 óra között

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • igazoló lap az oktatási azonosító számról (az óvoda adja ki)
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

 

 • nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • nyilatkozat a közös vagy kizárólagos szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (amennyiben a szülő egyedül gyakorolja a felügyeleti jogot, az erről szóló hivatalos irat mellékelendő).
 • a diákigazolvány igényléshez az okmányiroda által kiadott NEK azonosítót tartalmazó igazolás

 

Ha rendelkeznek a továbbiakkal:

 

 • gyermekvédelmi kedvezmény (jegyzői határozat)
 • hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet (jegyzői határozat)
 • 3 gyermekes család esetében (Államkincstár határozata)
 • a gyermek tartós betegségéről szóló orvosi szakvélemény
 • pedagógia szakszolgálat, szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemények (BTMN, SNI)

 

A beiratkozáshoz szükséges letölthető nyilatkozatok elérhetősége: www.madisuli.hu

Szeretettel várjuk leendő 1. évfolyamos tanulóink jelentkezését!

További tájékoztatással szívesen állok rendelkezésükre az alábbi elérhetőségen: +36 30/281-6407

 

Toplenszkiné Csengeri Anikó
igazgató

ONLINE BEIRATKOZÁS 2024-2025 / TÁJÉKOZTATÁS SZÜLŐK RÉSZÉRE

Kedves Szülők!

A közelgő tanköteles korú gyermekük számára iskolát kell választaniuk.

A 2024-2025-ostanév leendő első osztályos tanulók beíratásának időpontjai:

 1. április 18-19. (08.00-17.00)
 2. március 27-én (szerdán) megnyitásra került a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de lehetőségük van a kedves szülőknek az Önök által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

Az előzetes online módon történő jelentkezéssel rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósítható meg. A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítja azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerben, így elkerülhetővé válik az esetleges többes jelentkezés.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselőnek aláírásával ellátva kell benyújtani.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják a jogaikat akkor is:

 • ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja,
 • kivéve: ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát e tekintetben a bíróság korlátozta vagy megvonta, így kérjük a határozat bemutatását.

Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • törvényes képviselet nyilatkozat
 • életvitelszerű ottlakás nyilatkozat

A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni az intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

 

ONLINE JELENTKEZÉS, ELŐZETES ADATOK, NYILATKOZATOK MEGKÜLDÉSE  A KRÉTA / BÁI FELÜLETEN

A beiratkozáshoz szükséges adatok azonban előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is MEGKÜLDHETŐK az intézmény számára, gyorsítva ezzel az általános iskolai beiratkozás folyamatát.

A szülőknek az előzetes, elektronikus jelentkezés beküldésére 2024. március 27. (szerda) 00.00 és 2024. április 19. (péntek) 18.00 óra között van lehetősége.

 

ONLINE jelentkezés

 • KRÉTA e-Ügyintézés modulba való belépés

Ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezéssel

Érvényes KRÉTA belépéssel

(idősebb gyermek esetén kapott KRÉTA gondviselői jogosultsággal)

Ideiglenes regisztrációval / https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Szükséges adatok, jelölések: • Név • E-mail cím • Felhasználó név • Jelszó • Jelszó-megerősítés • Adatkezelési tájékoztató elfogadása • Nem vagyok robot (reCAPTCHA) jelölés • Regisztráció megerősítése

Sikeres regisztrációt követően a rendszer automatikusan a Bejelentkezés felületre állítja a szülőt.

BEIRATKOZÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA – SZÜLŐI FELÜLET

1) A szükséges adatkezelési tájékoztató elfogadása:

o A Kérelem felületén az „adatkezelési tájékoztató” kifejezésre kattintva a tájékoztató letölthető.

o A beiratkozási adatlap az adatkezelési tájékoztató megismerésére vonatkozó jelölő négyzetbe történő kattintást követően jelenik meg.

2) Beiratkozás típusa:

 • A gyermek lakcímkártyáján szereplő lakóhely vagy tartózkodási szerinti körzetes iskolába szeretné a jelentkezési kérelmet beküldeni
 • vagy
 • A lakcímkártya alapján nem körzetes iskolába szeretné a jelentkezési kérelmet beküldeni

A GYERMEK (TANULÓ) ADATAINAK MEGADÁSA

1) Személyes adatok

Figyelem! Amennyiben az idősebb gyermekhez kapott, érvényes gondviselői jogosultsággal lépett be, a rendszer az idősebb gyermek személyes adatait jeleníti meg a felületen!

Kérjük, ezt módosítsa a beiratkozással érintett gyermek adataira!

2) Lakóhely / Tartózkodási hely adatai

Állandó lakóhely / Tartózkodási hely

3) Szülő(k) / Törvényes képviselő(k) adatai

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő lakóhelye/tartózkodási helye nem azonos a gyermek lakóhelyével/tartózkodási helyével, akkor az a felületen megadható.

4) Óvodai adatok (Hány évig járt óvodába?)

5) Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet jelölése

6) Nemzetiségi oktatás választása

Nyilatkozatok

7) Etika vagy hit- és erkölcstan közötti választás

 • Az adat megadása csupán javasolt az előzetes felmérés érdekében.
 • Hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén a szülő/törvényes képviselő a felületen megjelenő felekezetek közül tud választani.

8) Megadható az iskolai távozás módjának engedélyezése

 • Az iskolai távozás időpontja a jelölő négyzetbe történő kattintással, illetve
 • a kísérő személy a legördülő menü használatával.

9) Megadható az étkezéshez kapcsolódó igény

 • Étkezés igénylése a jelölő négyzetbe történő kattintással lehetséges.
 • Kiválasztható a kért étkezés és megjelölhető annak kezdő dátuma.

10) Választott intézmény

 • A választott intézmény nevének megadása. (Az intézmény azonosítót és az

intézmény címét az intézmény neve alapján a rendszer kitölti.)

Azonosítónk: 029211

 • Amennyiben a gyermek tagozatos intézménybe jelentkezik, a tagozat a legördülő

menü segítségével megadható.

11) A kérelem indokolása, megjegyzés mező a szülő/törvényes képviselő által szabadon szerkeszthető, a beiratkozással összefüggő közlendők rögzítésére szolgál.

12) A felületen a szülőnek/törvényes képviselőnek lehetősége van a beiratkozással

összefüggő dokumentumok feltöltésére, azonban a hatósági igazolványokat és a

dokumentumok eredeti példányát a beiratkozás napján a választott intézményben

személyesen be kell mutatni.

13) Az „Előnézet” funkcióban a szülőnek/törvényes képviselőnek lehetősége van a

beküldeni kívánt kérelem előzetes megtekintésére.

14) Amennyiben a jelentkezés folyamatát a szülő/törvényes képviselő megszakítja,

lehetőség van a felületen megadott adatok piszkozatként történő mentésére.

15) A kérelem beküldhető digitális aláírással, vagy papíron, kézzel történő aláírással.

Javasolt a beküldés előtt minden esetben a kérelem piszkozatként történő mentése.

16) „Digitálisan szeretném aláírni és beküldeni” funkció választása.

17) „Digitális aláírás és beküldés” gombra kattintás.

18) A rendszer rákérdez, hogy a szülő/törvényes képviselő valóban beküldi-e az

adatlapot és figyelmeztetést küld, hogy ez esetben az adatokon módosítani már

nem lehet.

19) Az Ügyfélkapuval történő azonosítást követően a rendszer jelzi a beküldés folyamatát.

Az általános iskolai beiratkozás felületén is nyomon követhető a kérelem beküldésének

folyamata.

Kézzel történő aláírás és beküldés

20) „Beküldés után papíron szeretném aláírni és az intézménynek eljuttatni” funkció

választása.

21) „Beküldés” gombra kattintás.

22) A rendszer rákérdez, hogy a szülő/törvényes képviselő valóban beküldi-e az adatlapot és figyelmeztetést küld, hogy ez esetben az adatokon módosítani már nem lehet.

Beküldött kérelem nyomon követése

➢ A szülő/törvényes képviselő a beküldött kérelem ügyintézését az e-Ügyintézés felületén

nyomon tudja követni.

➢ A KRÉTA e-Ügyintézés felületére történő belépést követően a szülő/törvényes képviselő

láthatja a beküldött kérelmének státuszát, amelyet bármikor meg tud tekinteni.

➢ Az ügyre kattintva láthatja annak adatait.

ONLINE BEIRATKOZÁS 2024-2025 / TÁJÉKOZTATÁS SZÜLŐK RÉSZÉRE

Kréta elektronikus ügyintézés - Beiratkozás az általános iskolába

Kérelem általános iskolai felvételhez

Nyilatkozat adatkezelési hozzájárulásról

Nyilatkozat etika_hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozóan

Nyilatkozat egész napos iskola oktatásszervezési formáról

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről