All for Joomla All for Webmasters

madisuli

Tudnivalók 2021-2022

Tankönyvrendelés szülői tájékoztatás (2021-2022)

Tisztelt Szülők!

Általános információk:

 

A tankönyveket az iskola rendeli meg a diákok részére. A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásában résztvevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. Valamennyi tanuló az aktuális költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg mértékéig tankönyvtámogatásra alanyi jogon jogosult.

Térítésmentes tankönyvek

A 2021/2022-es tanévben a térítésmentes tankönyvellátás a köznevelési intézmények 1-8. évfolyamára terjed ki, tehát általános iskolánk összes tanulója a következő tanévben is ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskola könyvtári állományában nyilvántartásba vesszük és az utolsó tanítási héten (vagy év közben az iskolából való távozás napján) a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek

  • a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint
  • az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, ezeket nem kell visszaadni, saját példányként kapják tanulóink.

Az egyes évfolyamok részére rendelt tankönyvek, munkafüzetek listáját lejjebb megtalálják, szürke háttérrel jelöltek a tartós tankönyvek, amelyeket év végén kérünk leadni.

A tartós tankönyvekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A leltári számokkal ellátott könyvtári példányokba beleírni, aláhúzni, kiemelni nem lehet, amennyiben valaki beleír, aláhúz, kiemel, az elhasználódás mértékében meg kell térítenie a kárt. Az ingyenesen biztosított tartós tankönyvek nem mindegyike lesz új tankönyv, a tanulók használt tankönyveket is fognak kapni az iskola könyvtárából a következő tanévben.

Kérjük, hogy tanév közben gyermekeik gondosan vigyázzanak a könyvtári tartós tankönyveikre, ne írjanak bele, ne firkálják össze! Az ezzel összefüggő rongálásért a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

Tankönyvek átvétele: 2021. szeptember első tanítási napján kapják meg a tanulók.

 

Toplenszkiné Csengeri Anikó
intézményvezető