All for Joomla All for Webmasters

madisuli

Az iskola múltja

Mádon, a kezdeti iskolatörténetet a község három felekezetének története határozta meg, mely a XVI. századig nyúlik vissza.

A római katolikus templom és a parókia építése adományból történt. A gyerekeket lelkész oktatta. Az iskolát 1711-ben már újjászervezték. 1766-tól gimnáziumnak is nevezték, mert latint is tanítottak ekkor. A szépen berendezett iskolában 3 tanteremben, 2-3 tanító vezetésével történt az oktatás. Azonban a filoxéra nehéz helyzetbe hozta a települést, az intézetet. Fenntartási nehézségek miatt 190l-ben az iskolát átadták az államnak. A református iskolának 1665-ben már rendes tanítója volt. 1768-ban elemi iskolaként működött. 1893-ban az iskoláról lemondott az egyház, átadta az állami elemi népiskola használatára.

Zsidó iskolával 1736-ban találkozhatunk községünk múltjában. 1890-ben az állami iskolához kapcsolódva azonban megszűnt. A gyerekek között nem volt megkülönböztetés. A keresztény és zsidó gyerekek együtt tanultak. A zsidó hitélet központja a jesiva volt.

1872-ben épült meg az állami népiskola, melyet a meglévő felekezeti iskolák mellé állítottak fel. Előzménye egy tudós államférfi életének fő műve volt, aki belátta, hogy hazájának sorsa a műveltség fokától függ. Eötvös József 1868-ban benyújtott népoktatási törvényének alapja a tankötelezettség eszméje és a tanszabadság elve volt. Megvalósításának veszélye, mint oly sokszor a pénz hiánya volt.

Ezen nehézség miatt a felekezeti iskolák sorban megszűntek. 1904-ben, a József Attila utcán megépült állami iskolát bővíteni kellett. A szorgalmi idő 8 hónap volt, mivel a falusi nebulók igen kis korban már aktívan kivették részüket a mezőgazdasági munkából.

Az I. világháború után ismét növekedett a gyermeklétszám, ezért az elöljáróság elhatározta, hogy új iskolát épít a Rákóczi úton. Az átadásra 1930-ban került sor. Ez az épület jelenleg is a község egyik legpatinásabb épületeinek egyike. A köznyelv ma is új iskolának nevezi a közel 80 éves épületet, ahol jelenleg is folyik a tanítás.

A II. világború után az ország iskoláit államosították. Erre Mádon nem volt szükség, mert nekünk 1872-től volt már állami iskolánk. Időközben a több helyen folyó oktatás a Rákóczi úti iskolába koncentrálódott.

1999-ben új iskolaszárnnyal gazdagodott intézményünk, melyben számítástechnikai terem, nyelvi labor, tantermek, orvosi szoba és szertár is kialakításra került.

2003-ban ismét bővült iskolánk. Egy korszerű 500 adagos UNIÓS előírásoknak megfelelő konyhával és étkezővel, ami nemcsak az iskolai és óvodai étkeztetést, hanem a község szociális étkeztetését is ellátja. Idén az iskola teljes tetőszerkezetének felújítására került sor.

Iskolánk felszereltsége átlagosnak mondható. A testnevelést két tornaszobában bonyolítjuk le. Jó időben az udvaron található bitumenes pályát használjuk. 2005-ben Presser Gábor és több helyi vállalkozó adományából sikerült létrehoznunk egy füves pályát, amit salakos futópálya vesz körül.Heti rendszerességgel visszük gyermekeinket úszásoktatásra Szerencsre.

2000-ben felvettük Koroknay Dániel nevét, aki az 1848-49-es szabadságharcban kisdobosként, majd ágyúsként harcolt. Mádon született, Ácson van eltemetve. A 15 éves gyermekhős sírját kegyelettel őrzik az Ácsiak. Iskolánk méltóképpen megőrzi emlékét, példát adva hazaszeretetből a jelen ifjúságának. Minden évben – a hagyományokhoz híven – megrendezésre kerülnek a Koroknay Napok. Számos jól sikerült gyermek és szakmai rendezvénnyel adózunk iskolánk névadójának.

1997-től a sátoraljaújhelyi Széptan Művészeti Alapiskola segítségével gyermekeink néptáncot, mazsorettet, hangszeres zenét és képzőművészetet tanulhatnak. Jelenleg a tanulók 51 %-a használja ki ezt a lehetőséget.

A Magyarország Felfedezői Szövetségnek helyi szervezete van iskolánkban.

A környező főiskolák gyakran és szívesen küldenek hozzánk tanítójelölteket. Legtöbbjük zárótanítását is nálunk tartja.

10 éve folyik intézményünkben integrált oktatás, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása folyik. A környék településeiről is fogadunk enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekeket, autistákat.

2002-től Dr. Balogh László professzor úr szakmai irányítása és segítsége mellett végezzük tehetséggondozó tevékenységünket. Iskolánk tanulólétszáma 154 fő. 8 évfolyamon, 9 osztályban folyik a tanítás. Gyermekeink közül ebben a tanévben 30-an halmozottan hátrányos helyzetűek és 83-an hátrányos helyzetűek. A kisebbség aránya 14 %. Tantestületünk létszáma 14 egész és 1 fél állású pedagógus. Szakos ellátottságunk 100 %-os. Kollégáink közül többnek több diplomája van. 3 szakvizsgázott tanár van tantestületünkben. Jelenleg többen mesterképzésen tanulnak tovább. Pedagógusaink közül 3 tanár az iskolában folyó, történelmi hagyományokra épülő munkáért II. osztályú Honvédelemért Kitüntetést vehetett át a honvédelmi minisztertől.

Két idegen nyelvet tanítunk az angolt és a németet. Az angolt 1. osztálytól.

Az 1-2. évfolyamon három éve bevezettük az iskolaotthonos oktatást.

Az első osztályban elindítottuk a néptánc oktatását.

Rendszeresen rendezünk és veszünk részt helyi és körzeti versenyeken. Diákjaink jól szerepelnek ezeken.

Továbbtanuló gyermekeink elsősorban gimnáziumban, érettségit adó középiskolában tanulnak tovább. Az előző tanévben a 25 tanulóból 19-en gimnáziumban és szakközépiskolában a többiek szakiskolában.

Sok résztvevővel, nyári táborokat szervezünk. Például futballt, kézművest, színjátszót, természetjárót és úszótábort.

Diákönkormányzatunk rendszeresen és nagy sikerrel szervez és bonyolít le rendezvényeket, ahol a gyermekek a kultúrált viselkedést is megtanulhatják a közösségi lét megélése mellett.

Jó kapcsolatot ápolunk a szülői szervezetekkel, iskolaszékkel. Tanulóifjúságunk és tantestületünk a község életének aktív résztvevői. Jelentős számú rendezvénynek szervezői, szereplői vagyunk.

A jövőről: továbbra is azon az úton szeretnénk haladni, amit elődeink elkezdtek. Bízunk benne, hogy folyamatosan továbbfejleszthetjük szakmai munkánkat, körülményeinket. Ebben segítségünkre lehetnek pályázataink. Jelen esemény a B.A.Z. Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatásával, valamint Mád község önkormányzatának, és vállalkozóinak segítségével jöhetett létre, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

Az iskola fenntartója fontosnak tartja, hogy minden mádi gyermek itt Mádon találja meg mindazokat a lehetőségeket, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy képességeiket messzemenően kibontakoztathassák. Az iskola valamennyi pedagógusa hiszi, hogy minden egyes gyermek szívéhez és értelméhez van egy kulcs. A mi feladatunk ezt a kulcsot megtalálni. A kulccsal pedig ki kell nyitni a rejtett zárat, hogy boldog, teljes életet élő emberekké nevelhessük a ránk bízott nemzedéket.